publication . Report . 2003

Utprøving av NIJOS’ landskapsregioner etter kulturhistoriske kriterier

Puschmann, Oskar; Skar, Birgitte;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Oct 2003
  • Publisher: Norsk institutt for jord- og skogkartlegging
  • Country: Norway
Abstract
En statistisk og geografisk analyse av sammenhengen og den geografiske spredning av forskjellige kulturminnekategorier i Vest-Agder viser interessant overlapp med NIJOS foreslåtte landskapsregioner. Dataene er hentet fra er de to hovedregistre SEFRAK og Fornminneregisteret. Analysen, som er et prøveprosjekt, viser imidlertid også at det må et relativt omfattende tilretteleggingsarbeid til for dels å gjøre registerdataene kompatible, dels å strukturere dataene så de får en geografisk utsagnskraft. Kulturminnedataene er i tillegg organisert etter administrative grenser mens referansesystemet for landskap ikke forholder seg til slike grenser. Problemene er imidlert...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Kulturlandskap, Cultural landscapes, Kulturminner, Cultural heritage, VDP::Naturressursforvaltning: 914, VDP::Natural resource management: 914, :Naturressursforvaltning: 914 [VDP], :Natural resource management: 914 [VDP]
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download fromView all 2 versions
NIBIO Brage
Report . 2003
Provider: NIBIO Brage
Any information missing or wrong?Report an Issue