publication . Report . 2005

Småkraftverk i Erstadelva, Sunndal kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner

Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars; Skjerping, Nina;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2005
  • Publisher: Norsk institutt for naturfoskning (NINA)
  • Country: Norway
Abstract
Hagen, D., Erikstad, L. og Skjerping, N. 2005. Småkraftverk i Erstadelva, Sunndal kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner. NINA Rapport 185, 18 s. Utbygging av småkraftverk vurderes i Erstadelva, Sunndal kommune. Den berørte elvestrekningen er mellom 1,5 og 2 km lang og renner ut i elva Usma. Det skal bygges inntaksdam i betong, rørgate i ca. 500 høgdemeter og kraftstasjon like før elva når dalbunnen. Konsekvenser av en eventuell utbygging er vurdert for landskap, naturtyper og kulturminner i henhold til retningslinjer gitt av NVE. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i tilgjengelige data, kontakt med personer i lokalmiljøet og forvaltni...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: konsekvensvurdering, kulturminner, landskap, naturtyper, småkraftverk, biodiversity, cultural heritage, hydropower, impact assessment, landscape
Related Organizations
Communities
Energy Research
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue