publication . Report . 2018

Genetisk kartlegging av sjøørretbestanden i Drivavassdraget

Karlsson, Sten; Hindar, Kjetil; Eriksen, Line Birkeland; Saksgård, Randi; Solem, Øyvind;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Country: Norway
Abstract
Karlsson, S., Hindar, K., Birkeland Eriksen, L., Saksgård, R, & Solem, Ø. 2018, Genetisk kartlegging av sjøørretbestanden i Drivavassdraget. NINA Rapport 1463. Norsk institutt for natur-forskning. Laksebestanden i Drivavassdraget ble på 1970-tallet smittet av Gyrodactylus salaris. Som en del av bekjempelsesarbeidet er det bygd en fiskesperre ved Snøvasfossan. Denne sperra skal hindre laks fra å vandre opp i de øvre delene av vassdraget, slik at verten og dermed også parasitten fjernes fra Driva ovenfor sperra. For å bevare sjøørretbestanden i vassdraget er det en målsetning å flytte tusen sjøørret årlig forbi sperrestedet. Det er også ønskelig å kartlegge den ge...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: NINA Rapport, Fisk, Sjøørret, Salmo trutta, Genetikk, Populasjon, Subpopulasjon, Drivavassdraget, Fiskesperre, :Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue