publication . Report . 2018

Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget - resultater 2017

Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Halvorsen, Godtfred Anker; Hesthagen, Trygve; Hindar, Atle; Saksgård, Randi; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Country: Norway
Abstract
Thomas Correll Jensen, Terje Bongard, Godtfred Anker Halvorsen, Trygve Hesthagen, Atle Hindar, Randi Saksgård, Susanne Schneider, Liv Bente Skancke, Birger Skjelbred, Gaute Velle. 2018. Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget – resultater 2017. NINA Rapport 1516. Norsk institutt for naturforskning. Målet med prosjektet Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget» er å følge forholdene og de biologiske samfunnene i de to vassdragene over tid for bl.a. å kunne dokumentere og om mulig forstå naturlige variasjonene og eventuelle endringer som kan relateres til menneskelige aktiviteter. Prosjektet er et samarbeid mellom NINA, NIVA og UNI Miljø. Rapporten er...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: NINA Rapport, ferskvann, vannkjemi, planteplankton, begroingsalger, dyreplankton, bunndyr, :Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue