publication . Master thesis . 2017

"Dei slit jo litt med språket, men det går greitt på kjøkenet" : mat- og helselærarar og -studentar si forståing av arbeidet med inkludering av alla elevar i faget i den fleirkulturelle skulen

Øvretveit, Karoline;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 01 Jan 2017
  • Country: Norway
Abstract
Formålet med oppgåva er å setje søkelys på mat og helse som eit viktig fag i skulen, samt bidra med kunnskap om korleis mat og helselærarar og lærarstudentar arbeider med inkludering av alle elevar i den fleirkulturelle skulen. Utgangspunktet til denne oppgåva er at eg vil auke mi fleirkulturelle kompetanse, og undersøkje korleis ein kan bidra til meir inkludering av alle elevar i skulen. NOU 2011:14 stadfestar at det er forskjellar mellom minoritetsspråklege elevar og andre elvar i grunnskulen sine føresetnader i og utbytte av undervisninga (2011, s. 174). Mat, kultur og identitet tett knytt saman, og elevane skal via faget mat og helse, få kunnskap om og respe...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: pedagogikk, flerkulturelle, minoritetselever, integrering, mat- og helsefag, helselærere, :Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue