publication . Report . 2018

Fiskebiologiske undersøkelser i Balsnesvassdraget på Ørland i 2017. Ungfisktellinger og problemkartlegging knyttet til fiskeforsterkende tiltak og sjøørret

Bergan, Morten Andre;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Country: Norway
Abstract
Bergan. M. A. 2018. Fiskebiologiske undersøkelser i Balsnesvassdraget på Ørland i 2017. Ungfisktellinger og problemkartlegging knyttet til fiskeforsterkende tiltak og sjøørret. NINA Rapport 1392. Norsk institutt for naturforskning Det ble gjennomført ungfisktellinger og problemkartlegging i Balsnesvassdraget i Ørland kom-mune høsten 2017. Resultatene fra ungfisktellingene i vassdraget viser at sjøørret dominerer fiskebestanden, men at tetthetene jevnt over er lave. En tidligere produktiv tilløpsbekk, Røstadbekken/Røstadkanalen, er fisketom i dag, mest sannsynlig som følge av store hydromorfo-logiske inngrep og endringer tilbake tid, samt antatt ustabil og reduse...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Sjøørret, Laks, Restaurering, Tiltak, Vanndirektivet, Miljømål, Seatrout, Salmon, Mitigating measures, WFD, Restoration
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue