publication . Report . 2008

Ørretutsettinger i elver - en kunnskapsoppsummering med relevans for Glomma og Søndre Rena

Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Kraabøl, Morten;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2008
  • Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Country: Norway
Abstract
Museth, J., Johnsen, S., Kraabøl, M. 2008. Ørretutsettinger i elver – en kunnskapsoppsummering med relevans for Glomma og Søndre Rena - NINA Rapport 307. 32 s. Hensikten med denne rapporten har vært å oppsummere internasjonal kunnskap om fiskeutsettinger i elver, med relevans for de pågående utsettingene i Glomma og Søndre Rena. Det legges vekt på faktorer som påvirker overlevelse og tilvekst til utsatt ørret i elv, forventede resultater i slike komplekse elvesystemer og eventuelle negative effekter av fiskeutsettingene. Hensikten med rapporten har ikke vært å evaluere effektene av de pågående utsettingene, men enkelte sentrale funn diskuteres opp mot forholdene...
Persistent Identifiers
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue