publication . Report . 2017

Tapt areal og produksjonsevne for sjøørretbekker i Trondheim kommune

Bergan, Morten A.; Nøst, Terje H.;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Country: Norway
Abstract
© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse Bergan, M. A. og Nøst, T. H. 2017. Tapt areal og produksjonsevne for sjøørretbekker i Trondheim kommune - NINA Rapport 1354. 43 s. Denne NINA-rapporten kvantifiserer tapet av areal og produksjonsevne i Trondheim kommunes sjøørretbekker. Historisk har bekker i kommunen hatt svært gode naturlige forutsetninger for produksjon av sjøørret. En opprinnelig naturtilstand er derimot ikke lenger tilstede. Dagens tilstand er sammenlignet med tidsperioden før de største miljøpåvirkningene og bekkeødeleggelsene, det vil si tidsrommet før 2. verdenskrig. Bekkene fikk særlig redusert miljø...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: sjøørret, NINA Rapport, bekker, tapt areal, miljøtilstand, historie, vannforskriften, vanndirektivet, streams, seatrout, production area, history, WFD
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue