publication . Doctoral thesis . 2003

Fabrikkarbeider, far og forsørger. Menn og mannlighet ved koksverket i Mo i Rana 1950-1980.

Slottemo, Hilde Gunn;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2003
  • Publisher: Det historisk-filosofiske fakultet
  • Country: Norway
Abstract
Rammen rundt denne boka er virksomheten ved Norsk Koksverk i Mo i Rana, men dens tema er mannlighet i mer allmenn forstand. Mannligheten er ikke statisk og enhetlig, tvert om er forståelsen av og forventningene til det å være mann historisk betinget. Mannligheten på en norsk industriarbeidsplass i etterkrigstida ble formet blant annet gjennom forventninger om ansvarlighet, tilstedeværelse og maskulin likeverdighet. Ansvarligheten hadde flere dimensjoner. Politisk handlet det om å forholde seg til etablerte lover, regler og sedvaner innen arbeiderbevegelsen. Men ansvarlighet handlet også om menn som familieforsørgere, i forhold til kvinner og barn. Fast arbeid, f...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: History, History and philosophy subjects: History subjects [HUMANITIES and RELIGION]
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue