publication . Report . 2017

Segeråga, Rødøy og Meløy kommune. Fiskebiologiske undersøkelser i 2016

Bergan, Morten Andre; Aanes, Karl Jan;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Norsk institutt for naturforskning
  • Country: Norway
Abstract
Bergan, M. A. og Aanes, K. J. 2017. Segeråga, Rødøy og Meløy kommune - Fiskebiologiske undersøkelser i 2016 - NINA Rapport 1332. 57 sider. Høsten 2016 ble det gjennomført bunndyrundersøkelser og ungfisktellinger i Segeråga, Rødøy/Meløy kommuner, Nordland. I tillegg ble det registrert gytefisk og gjort enkle vurderinger av habitatforholdene i elva. Resultatene er publisert i denne rapporten. I tillegg er det utarbeidet en egen rapport som beskriver ulike tiltak for å hente igjen natur, vann- og miljøverdier i vassdraget. Disse baserer seg på de biologiske og vannkjemiske undersøkelsene som er gjort de siste årene i Segeråga. Bunndyrundersøkelsene i 2016 viser jev...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: NINA Rapport, Nordland, Sjøørret, Laks, Bunndyr, Nydyrking, Partikkelforurensning, Økologisk tilstand, Restaurering, Tiltaksplan, Northern Norway, Seatrout, salmon, macroinvertebrates, bog, peatlands, agriculture, pollution, ecological status, restoration, mitigating measures
Related Organizations
Communities
Agricultural and Food Sciences
Rural Digital Europe
Any information missing or wrong?Report an Issue