publication . Master thesis . 2016

Jesus som livets brød i Johannesevangeliet: nattverd?

Dyrkolbotn, Tone Marit Håland;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 01 Jan 2016
  • Country: Norway
Abstract
I motsetnad til dei tre synoptiske evangelia, Matteus, Markus og Lukas, talar ikkje Johannesevangeliet direkte om nattverd. Kvifor er det slik? Er ikkje nattverd relevant i Johannesevangeliet? Eller kjem det fram på andre måtar? Denne avhandlingsoppgåva har fått følgjande problemstilling: ”Jesus som livets brød i Johannesevangeliet: nattverd?” Tanken bak problemstillinga er å dukka djupare inn i Johannesevangeliet, og då særleg Johannes 6, for å forsøka å finna ut kva forfattaren av evangeliet meiner med Jesus som livets brød. Kan det verta tolka som nattverd? Det vert nytta mykje ulik litteratur for å sjå på denne problemstillinga. Kommentarar frå Moloney1, Kee...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Johannesevangeliet, nattverd, Jesus Kristus, :Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue