publication . Doctoral thesis . 2002

En planlagt krig? RAF og den britiske opprustningen på 1930-tallet

Naastad, Nils Edward;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2002
  • Publisher: Det historisk-filosofiske fakultet
  • Country: Norway
Abstract
Mitt utgangspunkt i arbeidet for å komme frem til en helhetlig forklaring, er at det er en grunnleggende sammenheng mellom oppbyggingen av RAF i mellomkrigstiden og den form krigen siden kom til å få. Ut av fra denne sammenhengen springer følgende spørsmål: Hvorfor fikk den britiske opprustningen den form den gjorde på 1930-tallet? Jeg vil vise hvor troen på bombeflyet kom fra, jeg vil videre diskutere hvilke strukturer ble valgt, og besvare spørsmålet om hva som var hensikten med disse strukturene, både politisk og militært. Etter slik å ha behandlet motiv og handling kan resultatet av handlingen beskrives: hva kunne "nye RAF" brukes til? dr.art. dr.art.
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: History, History and philosophy subjects: History subjects [HUMANITIES and RELIGION]
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue