publication . Doctoral thesis . 2003

Grenser for makt.: Konflikter og konfliktløsning mellom lokalsamfunn og øvrighet ca. 1300-1540.

Njåstad, Magne;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2003
  • Publisher: Det historisk-filosofiske fakultet
  • Country: Norway
Abstract
Hvor mektig var konge og kirke i middelalderens Norge? Hvor gikk grensen for makt? I denne avhandlingen blir disse spørsmålene belyst gjennom analyser av konflikter og konfliktløsning i det norske kongeriket fra ca. 1300 til 1540. To områder innenfor det norske riket blir belyst; Østfold og Jemtland. Både den kongelige og kirkelige øvrighets forhold til lokalsamfunnene her blir undersøkt. Konfliktene som undersøkes varierer fra rettslige konflikter på lavt nivå til større bondeopprør. Gjennom analyser av bakgrunn, forløp, lederskikkelser og reaksjoner kartlegges de lokale strukturene som formet forholdet mellom lokalsamfunn og øvrighet, hvilke innflytelsesmuligh...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: History, History and philosophy subjects: History subjects [HUMANITIES and RELIGION]
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue