publication . Article . 2016

«A good sport and a real gentleman?» - hvordan det 400 år gamle britiske sportsfiskeidealet påvirker normer i dagens norske sportsfiske

Vasaasen, Jan Ove; Aas, Øystein; Skurdal, Jostein;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Norsk institutt for naturforskning
  • Country: Norway
Abstract
Sportsfisket i snever betydning har sin moderne opprinnelse som et overklassefenomen i England for mer enn 400 år siden. Sportsfiske slik vi bruker det er et fritidsfenomen, hvor målet ikke er å få mest fisk, men den beste opplevelsen. Sportsfisket ble overført til den norske overklassen på slutten av 1800-tallet. Fra 1930-årene fikk allmennheten i Norge mer fritid og mulighet til å drive friluftslivsaktiviteter som fiske. Med flere fiskere, mer effektivt fiskeutstyr kombinert med et generelt økt press på naturen gjennom industrialisering og forurensing, følte fiskere fra de øvre sosiale lag sin sportsfiskekultur truet. De argumenterte for hva sportsfiske egentl...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: sport fishing, angling, catch-and-release, history, culture, informal norms
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue