publication . Bachelor thesis . 2016

Erstatning av to gamle bruer med en ny bru

Rahim, Aras Majid; Ceyhan, Celal;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 27 Sep 2016
  • Country: Norway
Abstract
Oppgaven er om erstatning av Fiskum Bro i Øvre Eiker Kommune med en ny bru som skal ta hensyn til effekt av vannføring, stedets identitet i forhold til universell utforming/kulturminne, kjørehastigheten, belastningen i tilfellet ved stengt E134, materialvalget for miljø og økonomi, og vedlikehold. Mange parametere som ADT, fartsgrense, 200 år flomverdier, veitype påvirkte dimensjonene av broen. Belastning på broen har blitt funnet og simulert ved hjelp av ANSYS på 50 cm og 60 cm tykkelse betong- og stålplater. Resultatene viste at begge oppfyller kravene. Det ble rådet til å velge betong dekke. The thesis is about replacement of two old bridges with a new one wh...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: ÅDT, Flom, Fartsdempende tiltak, Kulturminne, Ansys, Flood, Speed-reducing prevention, Cultural heritage, :Technology: 500::Building technology: 530::Building, construction and transport technology: 532 [VDP]
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue