publication . Master thesis . 2016

Ut etter kunnskap : korleis gjennomføre praktisk arbeid forankra i læremålplan og kva nytteverdi har det å jobbe på denne måten?

Grutle, Viljar;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 31 Aug 2016
  • Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås
  • Country: Norway
Abstract
Gjennom skulegongen min har eg opplevd varierte undervisningsmetodar. I dei siste åra har eg og som lærar hatt gleda av å jobbe i skulen og testa ut forskjellige metodar. Gjennom dette masterarbeidet har eg vært heldig å få utføre eit forskingsprosjekt på garden eg har vekse opp på. Her har eg utført eit aksjonsforskingsprosjekt med to elevar, der eg har sett på nytta av å gjennomføre praktisk arbeid som kjelde til kunnskap. Eg har og prøvd å knytte denne kunnskapen til læreplanmål slik at det praktiske arbeidet fell innanfor rammene til skulevesenet. M-LUN
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Praktisk arbeid, Konkretisering, Inn på tunet, garden som pedagogisk ressurs, :Social science: 200::Education: 280 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue