publication . Master thesis . 2013

Customer co-creation: The role of perceived social support and the effects on satisfaction

Sommerseth, Therese;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 03 Jun 2013
  • Publisher: University of Stavanger, Norway
  • Country: Norway
Abstract
Master's thesis in Service Management Formål: Ved å undersøke sammenhenger mellom fenomenene samskaping og kundetilfredshet ønsker jeg å bidra til en bedre forståelse av fenomenet samskaping. Teoretisk bakgrunn: Forståelsen av fenomenet samskaping er basert på en psykologisk tilnærming til markedsføring. Jeg argumenterer for at samskaping kan betraktes som sosial utveksling, og at opplevd støtte og kundetilfredshet kan opptre som henholdsvis forløper for og resultat av sosial utveksling. På bakgrunn av at opplevd støtte og samskaping har emosjonelle effekter, og emosjoner er en del av tilfredshets-responsen analyserer jeg fenomenene i lys av Lawlers (2001) affek...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: serviceledelse, opplevd støtte, samskaping, sosial utveksling, kundetilfredshet, :Social science: 200 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue