publication . Bachelor thesis . 2012

Kvalitetsøyeblikket : politiets bruk av oppsøkende metode i forebygging av ungdomskriminalitet : en teoretisk oppgave

Rasmussen, Bjørn Kristian;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2012
  • Country: Norway
Abstract
Bachelor i politivitenskap
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: forebygging, kriminalitet, politi, ungdomskriminalitet, oppsøkende ungdomsarbeid, tverretatlig samarbeid, gjengangere, teoretisk oppgave, bacheloroppgaver
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue