publication . Master thesis . 2013

PALS - Positiv atferd og støttende læringsmiljø i skolen : førebyggjande for risikoutsette barn?

Nordberg, Unni Helle;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 19 Nov 2013
  • Country: Norway
Abstract
Samandrag Formål og problemstilling: Formålet med forskingsarbeidet er å undersøke om det er forskjell på skular som gjennomfører tiltak etter PALS-programmet og skular som har andre tilnærmingsmåtar til åtferdsvanskar i førebyggjande arbeid. Fokus er på tiltak for elevar som er i risiko for å utvikle åtferdsvanskar. Problemstillinga for undersøkinga er formulert i ei hovudproblemstilling med tre forskingsspørsmål eller delproblemstillingar som konkretiserer nokre sentrale område: Er det forskjell på PALS-skular og andre skular i forhold til å identifisere og støtte elevgrupper med risiko for å utvikle åtferdsvanskar? 1) I kva grad har skulane organiserte tiltak...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: pedagogikk, spesialpedagogikk, atferdsvansker, problematferd, forebyggelse, risikoutsatte, :Social science: 200::Education: 280 [VDP], pedagogikk, spesialpedagogikk, atferdsvansker, problematferd, forebyggelse, risikoutsatte
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue