publication . Master thesis . 2013

Asymmetri i den pedagogiske relasjonen : uttrykk, dilemma og konsekvensar

Raunehaug, Ingrid Helene Kopperstad;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 07 Nov 2013
  • Country: Norway
Abstract
Samandrag I denne masteravhandlinga er temaet ”Asymmetri i den pedagogiske relasjonen”. I studien min freister eg å vise korleis fenomenet asymmetri kjem til uttrykk gjennom eit utval lærarar sine refleksjonar. Uttrykk som finst i litteratur kjem også fram. Forskningsspørsmålet mitt er som fylgjer: Kva er asymmetri i den pedagogiske relasjonen, og korleis kjem denne kvaliteten ved relasjonen til uttrykk gjennom eit utval lærarar sin refleksjon over opplevingar i sin lærarpraksis? Forskningsspørsmålet har eg prøvd å ta tak i gjennom å nytte ei hermeneutisk fenomenologisk tilnærming. Eg har plassert meg og arbeidet mitt i den Kontinentale pedagogiske tradisjonen, ...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: pedagogikk, elever, lærere, relasjoner, elev-lærer-relasjon, :Social science: 200::Education: 280 [VDP], pedagogikk, elever, lærere, relasjoner, elev-lærer-relasjon
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue