publication . Master thesis . 2010

Kristologien i "De duabus Naturis in Christo"- Chemnitz som arvtakar og nyvinnar

Stanghelle, Asgeir;
Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  • Published: 14 Jan 2010
  • Country: Norway
Abstract
Samandrag, Masteroppgåve, Asgeir Stanghelle Kristendom/Teologi MK VI. Samandrag Oppgåva har har hatt som føremål å studera kristologien til Martin Chemnitz (1522-1586), i skriftet ”De duabus naturis in Christo” frå 1578. I oppgåva har ein arbeidd mest med ei engelsk omsetjing av skriftet, men med høve til å konsultera den latinske teksten i ei utgåve frå 1653. Oppgåveformuleringa har vore: ”Analyse av Chemnitz si lære om communicatio idiomatum i ”De duabus naturis in Christo”, med serleg vekt på grunngjevinga og forsvaret av genus majestaticum”. Dette tyder at måten Chemnitz skjønar omgrepa ”communicatio idiomatum” og ”genus majesticum”, og kvifor genus majestat...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: kristologi, jesus, protestantisk, :Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Theology: 151 [VDP], kristologi, jesus, protestantisk
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue