publication . Master thesis . 2011

Bærekraftrapportering i oppdrettsbransjen : en analyse av utvikling og motiver

Berge, Aleksander;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2011
  • Country: Norway
Abstract
Formålet med denne utredningen er å undersøke utviklingen i, og motivene bak rapportering på bærekraftig utvikling blant verdens største lakseoppdrettsselskaper i perioden 1999 til 2009. Dette er gjort ved å gjennomføre intervju med representanter for bedriftene, samt analysere bedriftenes rapportering i perioden ved hjelp av institusjonell teori. I tillegg er det gjennomført en mengde- og innholdsanalyse av bransjebladet Norsk Fiskeoppdrett, som sammen med mengde- og innholdsanalyse av bransjens generelle mediedekning viser utviklingen i bedriftenes institusjonelle omgivelser. Undersøkelsen viser at rapporteringen på bærekraftig utvikling har endret seg kraftig...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: økonomisk styring, :Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue