publication . Master thesis . 2010

Meir enn mote? : ei undersøking av balansert målstyring i Sparebanken Sogn og Fjordane

Alværen, Marianne; Hystad, Therese;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2010
  • Country: Norway
Abstract
Balansert målstyring er eit styringssystem som har hatt eit gjennombrot dei siste åra, og denne masterutgreiinga gjev eit innblikk i korleis balansert målstyring fungerar i Sparebanken Sogn og Fjordane. Vi samla inn data ved hjelp av kvalitative intervju, og ved å nytte grounded theory har vi forsøkt å finne samanhengar i data som forklarar effektane av å innføre balansert målstyring. Vi var spesielt interesserte i systemet som eit kommunikasjonsverktøy, og då om balansert målstyring fører til at visjon og strategi vert formidla ned til dei tilsette slik at dei forstår si rolle i å nå bedrifta sine overordna mål og klarar å vurdere optimal eigeninnsats i forhold...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: økonomisk styring, økonomisk styring, :Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue