publication . Master thesis . 2013

Hvordan kan høgskoler og universiteter ivareta likeverd for hørselshemmede studenter?

Trætnes, Per Bjørnar;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Høgskolen i Buskerud og Vestfold
  • Country: Norway
Abstract
Oppgavens problemstilling er identisk med oppgavens tittel: Hvordan kan høgskoler og universiteter ivareta likeverd for hørselshemmede studenter? For å kunne gi svare på problemstillingen er fire sentrale personer (informanter) på en middels stor høgskole i Norge intervjuet. De som er intervjuet er en hørselshemmet student, en faglærer, en rådgiver som skal være tilrettelegger for funksjonshemmede, samt en leder. Intervjuene belyser hvordan informantene berøres av de utfordringene som dukker opp i hverdagen med tanke på problemstillingen. For å kunne gi svar på problemstillingen i form av intervjuer har jeg utarbeidet fire forskningsspørsmål. Et forskningsspørsm...
Persistent Identifiers
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue