publication . Master thesis . 2020

Psykisk helse og arbeid med følelser i barnehagen

Kleiveland, Hilde;
Open Access Norwegian
  • Published: 30 Aug 2020
  • Publisher: University of Stavanger, Norway
  • Country: Norway
Abstract
Master's thesis in Special education Formålet med studien er å bidra til økt innsikt og kunnskap rundt barns psykiske helse, hvor fokuset er spesielt rettet mot barns følelser. Forskningsspørsmålet for undersøkelsen omhandler hvilke måter barnehagen kan bidra til å fremme barns psykiske helse gjennom arbeid med følelser. Bakgrunn for valg av dette temaet er det stadig økende fokuset som har ligget på barns psykiske helse, samtidig som dette fokuset hovedsakelig har funnet sted i skolen. Barns følelser har stor plass i det spesialpedagogiske og psykologiske fagfelt, men vier liten plass i den allmennpedagogiske opplæringen. Jeg har dermed hatt et ønske om å finne...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: spesialpedagogikk, barnehage, psykisk helse, emosjonsregulering, følelsesvalidering, forebyggende arbeid, :Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282 [VDP]
Related Organizations
Communities
COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue