publication . Master thesis . 2020

Bruk av sjekklister i ledelse av større etterforskninger

Kammen, Terje;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Politihøgskolen
  • Country: Norway
Abstract
Erfaringsbasert master i etterforskning Denne studien ser på politiets behov og bruk av sjekklister ved ledelse av etterforskning. Avhandlingen bygger på litteraturstudier og kvalitative intervju av seks (N=6) politifaglige etterforskningsledere i Sør-Vest politidistrikt. Analysen har hatt som mål å kartlegge behov, potensiale og etterforskningslederes forhold til bruk av sjekklister. Data fra deltakerne og erfaringer fra andre fagfelt er diskutert og drøftet opp mot relevant teori og norsk etterforskningspraksis. Undersøkelsen viser at de norske etterforskningslederne har et begrenset og tilsynelatende tilfeldig forhold til behovet for og eget bruk av sjekklist...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: masteroppgaver, politivitenskap, etterforskning, etterforskningsledelse, sjekklister, kvalitativ metode, intervjuer, litteraturstudie, politiledelse, politikultur, etterforskningsledere
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue