publication . Master thesis . 2020

Effektene av interaksjoner og psykologiske prosesser på merkevarebygging for sportsarrangement

Andersen, Peter; Folkvord, Ingvar;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Universitetet i Sørøst-Norge
  • Country: Norway
Abstract
Denne studien består av en kappe og to forskningsartikler som handler om merkevarebygging for sportsarrangement. Kappen kobler sammen de to forskningsartiklene, og er skrevet mer utfyllende og detaljert enn de to forskningsartiklene. Den første forskningsartikkelen, Artikkel 1, bidrar til litteraturen med ny kunnskap knyttet til hvilke effekter ulike typer interaksjoner har på merkevarebygging for sportsarrangement. Den andre forskningsartikkelen, Artikkel 2, bidrar til litteraturen med ny kunnskap knyttet til hvilken rolle psykologiske prosesser spiller i relasjonen mellom interaksjon og merkevarebygging, også i en sportsarrangementskontekst. I studien er det u...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: studiemarkedsføring
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue