publication . Master thesis . 2020

Kommunikasjon og situasjonsforståelse under kriser

Bryn, Georg;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jun 2020
  • Publisher: University of Stavanger, Norway
  • Country: Norway
Abstract
Master's thesis in Risk management and societal safety De aller fleste kriser av et visst omfang krever involvering i håndteringen fra både kommuner, fylkesmannsembeter, direktorater og departementer. Involveringen vil variere, men det er ofte lav terskel for at det orienteres oppover i denne forvaltningskjeden. Årsaken til at det orienteres er at det skal etableres en situasjonsforståelse som grunnlag for å kunne fatte beslutninger og nivå for videre involvering. Det samme gjelder mellom sektorer på samme forvaltningsnivå. For å få til dette grunnleggende arbeidet kreves det kommunikasjon mellom aktører. Det er disse kommunikasjonsprosessene som blir viet oppme...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: samfunnssikkerhet, risikostyring, samordningskanal, situasjonsforståelse, kommunikasjon, kommunikasjonsprosesser, teamarbeid, :Samfunnsvitenskap: 200 [VDP]
Related Organizations
Communities
COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue