publication . Master thesis . 2020

Uriktig anklage om voldtekt: En kartlegging av anmeldte saker og en innholdsanalyse av et utvalg dommer

Bouysson, Mathilde; Wendt, Marina Fiskum;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Politihøgskolen
  • Country: Norway
Abstract
Erfaringsbasert master i etterforskning Uriktige anklager om voldtekt er en alvorlig kriminalitetstype som det er forsket lite på i Norge, til tross for at voldtektssaker har blitt viet betydelig oppmerksomhet i den offentlige debatten, av politiet og i forskningssammenheng. Voldtekt og uriktig anklage om voldtekt befinner seg i hver sin ende av samme skala. I den ene ytterkanten er domfellelse for voldtekt, og i den andre domfellelse for uriktig anklage om voldtekt. I begge ytterkantene må anklagen være bevist utover enhver rimelig tvil, som er beviskravet i norsk strafferett. Skiftet skjer i det personen som er fornærmet i voldtektssaken, blir mistenkt for at ...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: voldtekt, politi, etterforskning, uriktige anklager, bevis, kvantitativ metode, kvalitativ metode, kartlegging, konsistens, inkonsistens
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue