publication . Bachelor thesis . 2020

Viktigheten av et godt samarbeid: En teoretisk oppgave

Skretting, Ingvild R.; Ullenes, Andrea M.;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2020
  • Country: Norway
Abstract
Bachelor i politiutdanning
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: politi, teoretisk oppgave, kriminalitet, forebygging, tverretatlig samarbeid, ungdom, barnevernet
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue