publication . Report . 2019

Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget - resultater 2018

Jensen, Thomas Correll; Birkeland, Ina Bakke; Bongard, Terje; Hesthagen, Trygve; Hindar, Atle; Saksgård, Randi; Schenider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2019
  • Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
  • Country: Norway
Abstract
Jensen, T.C., Birkeland, I.B., Bongard, T. Hesthagen, T., Hindar, A., Saksgård, R., Schneider, S., Skancke, L.B., Skjelbred, B & Velle, G. 2019. Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget – resultater 2018. NINA Rapport 1675. Norsk institutt for naturforskning. Målet med prosjektet ”Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget” er å følge forholdene og de biologiske samfunnene i de to vassdragene over tid for bl.a. å kunne dokumentere, og om mulig forstå de naturlige variasjonene og eventuelle endringer som kan relateres til menneske-lige aktiviteter. Prosjektet er et samarbeid mellom NINA, NIVA og NORCE LFI. Rapporten er en kort gjennomgang av arbeidet so...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Ferskvann, vannkjemi, planteplankton, begroingsalger, dyreplankton, bunndyr, fisk, Freshwater, waterchemistry, phytoplankton, epiphytic algae, zooplankton, bentic macro-invertebrates, fish
Related Organizations
Communities
European Marine Science
Any information missing or wrong?Report an Issue