publication . Report . 2019

Test av fagsystemet for økologisk tilstand. Erfaringer fra pilotprosjekter for arktisk tundra og arktisk del av Barentshavet

Jepsen, Jane Uhd; Arneberg, Per; Ims, Rolf Anker; Siwertsson, Anna; Yoccoz, Nigel Gilles;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2019
  • Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
  • Country: Norway
Abstract
Jepsen, J.U., Arneberg, P., Ims, R.A., Siwertsson, A. og Yoccoz, N.G. 2019. Test av fagsystemet for økologisk tilstand. Erfaringer fra pilotprosjekter for arktisk tundra og arktisk del av Barentshavet. NINA Rapport 1674. Norsk institutt for naturforskning. Fagsystemet for vurdering av økologisk tilstand skal danne grunnlaget for samlet, kunnskapsbasert, vurdering av tilstand i norske hovedøkosystemer. Tre metoder for samlet vurdering ble anbefalt for videre vurdering av et tidligere Ekspertråd. To av disse er nært beslektet, og nå samlet til en overordnet metode, slik det nå er to metoder for samlet vurdering som er under nærmere utprøving; Fagpanelprinsippet, i...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: økologisk tilstand, tundra, hav, økosystemdynamikk, menneskelig påvirkning, bioklimatiske soner, klimaendringer, økosystembasert overvåking, økologiske interaksjoner, økologiske indikatorer, indeksbasert vurdering, fagpanelvurdering, tilstandsvurdering, tidsserier, kunnskapsbasert forvaltning, ecological condition, ecosystem state, marine, ecosystems, ecosystem dynamics, human drivers, bioclimatic zones, climate change, ecosystem-based monitoring, ecological interactions, ecological indicators, index-based assessment, scientific assessment, ecological assessment, time series, evidence based management
Related Organizations
Communities
European Marine Science
Any information missing or wrong?Report an Issue