publication . Research . 2009

Næringsanalyse for Vest-Telemark

Vareide, Knut;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 22 Nov 2009
  • Publisher: Telemarksforsking
  • Country: Norway
Abstract
Vest-Telemark har hatt en befolkningsnedgang de siste tre årene som rangerer regionen som nummer 63 av 83 regioner når det gjelder befolkningsutvikling. I 2008 var det imidlertid en liten vekst. Vest-Telemark har et stort fødselsunderskudd, men har svært høy innvandring, faktisk åttende høyest av alle regionene i landet. Det har vært litt netto utflytting fra Vest-Telemark til andre regioner de siste tre årene, men nesten halvparten av landets regioner har like stor utflytting. Vest-Telemark har hatt middels vekst i arbeidsplasser, godt hjulpet av en god vekst i antall arbeidsplasser i offentlig sektor. Næringsutviklingen har vært svak, med svært få nyetablering...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: næringsliv, næringsanalyser, næringsutvikling, 212, 242
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue