publication . Report . 2011

Pariteter og stabiliseringspolitikk

Sørgaard, Nils E.;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 09 Jun 2011
  • Publisher: Høgskolen i Telemark
  • Country: Norway
Abstract
Bakgrunnen for dette skriftet er et savn i forbindelse med undervisning i makroøkonomi og internasjonal økonomi: savnet av en innføringstekst på norsk som ved hjelp av relativt enkle modeller fanger opp det vesentlige ved pengepolitikken og valutamarkedet slik dette saksfeltet nå er institusjonalisert i Norge. Skriftet har således blitt til som et resultat av et pedagogisk utviklingsarbeid, der tidligere versjoner av stoffet er brukt i samfunnsøkonomiske kurs ved Høgskolen i Telemark. Den aktuelle versjonen trekker på erfaringer fra de foregående og er laget med tanke på å kunne brukes som pensumlitteratur i samfunnsøkonomi (makroøkonomi og internasjonal økonomi...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: udekket renteparitet, kjøpekraftsparitet, valutakursutvikling, multiplikatormodell, stabiliseringspolitikk, 210
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue