publication . Report . 2017

Bruk av miljø-DNA for overvåking av fremmede fiskearter. Utvikling av artsspesifikke markører for gjedde, mort og ørekyt

Fossøy, Frode; Dahle, Sondre; Eriksen, Line Birkeland; Spets, Merethe Hagen; Karlsson, Sten; Hesthagen, Trygve;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning
  • Country: Norway
Abstract
Fossøy, F., Dahle, S., Birkeland Eriksen, L., Hagen Spets, M., Karlsson, S. og Hesthagen, T. 2017. Bruk av miljø-DNA for overvåking av fremmede fiskearter – utvikling av artsspesifikke markører for gjedde, mort og ørekyt - NINA Rapport 1299. 33 s. I denne rapporten sammenfatter vi resultater fra uttesting av miljø-DNA som metode for å påvise og overvåke fremmede fiskearter. Som del av dette arbeidet har vi utviklet og testet artsspesifikke miljø-DNA-markører for gjedde, mort og ørekyt. I tillegg har vi testet og optimalisert utstyr og protokoller for både lab- og feltarbeid i forhold til slike undersøkelser. Vi har testet ulike filtre, vannvolumer, ekstraksjonsp...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: NINA Rapport, Miljø-DNA, Fremmede arter, Fisk, Gjedde, Mort, Ørekyt, Environmental DNA, Invasive species, Fish, Pike, Roach, Minnow
Related Organizations
Communities
European Marine Science
Any information missing or wrong?Report an Issue