publication . Report . 2008

Endringer i areal med forsuringsskadde fiskebestander i norske innsjøer fra rundt 1990 til 2006

Hesthagen, Trygve H.; Østborg, Gunnel Marie;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2008
  • Publisher: Norsk institutt for naturforskning
  • Country: Norway
Abstract
Hesthagen, T. og Østborg, G. 2006. Endringer i areal med forurensningsskadde fiskebestander i norske innsjøer fra rundt 1990 til 2006. I Sør-Norge har det vært omfattende skader på fiskebestander pga forsuring i mange vassdrag. Skadeomfanget pr. 1990 er tidligere dokumentert, både mht antall skadde og tapte bestander i innsjøer og størrelsen på berørt areal (innsjø – og landareal). I denne rapporteren har vi beregnet størrelsen på arealet med forsuringsskadde fiskebestander pr. 2006. Kartleggingen er gjort ved å sende ut spørreskjema og å intervjue personer med god kunnskap om fisk i aktuelle kommuner. Fiskebestandene i kalkede innsjøer antas å være skadde eller...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: NINA Rapport, fisk, innsjø, forsuring, fiskestatus, endring, vannkvalitet, fish, lakes, acidification, fish status, improvement
Related Organizations
Communities
European Marine Science
Any information missing or wrong?Report an Issue