publication . Master thesis . 2016

Autonomistøtte i tilrettelagt arbeidsliv : En kvalitativ studie om hvordan psykisk utviklingshemmede opplever autonomistøtte på jobb

Kvinlog, Liv Bakke;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2016
  • Country: Norway
Abstract
Det er et kjent fenomen innen selvbestemmelsesteorien og organisasjonsutvikling/ledelse at det finnes en sammenheng mellom økt motivasjon og prestasjon og autonomistøttende lederskap (Deci m.fl. 2009). Det finnes flere studier som understøtter dette. Men hvordan er sammenhengen mellom autonomistøttende lederskap, motivasjon og prestasjon innenfor bedrifter som tilbyr tilrettelagt arbeid for psykisk utviklingshemmede? Denne oppgaven undersøker virkningen av autonomi i tilrettelagt arbeidsliv gjennom intervjuer med psykisk utviklingshemmede selv. Formålet med denne studien er å få en dypere forståelse av virkningen av autonomi i arbeidslivet for psykisk utviklings...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: ledelse, utviklingshemmede, autonomistøttende lederskap, studiestrategi, autonomi
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue