publication . Book . 2016

Dyreliv og kraftledninger. Miljø- og forsyningsmessige utfordringer

Bevanger, Kjetil; May, Roel; Stokke, Bård;
Open Access Norwegian
  • Published: 07 Nov 2016
  • Country: Norway
Abstract
Bevanger, K., May, R. & Stokke, B. 2016. Dyreliv og kraftledninger. Miljø- og forsyningsmessige utfordringer. – NINA Temahefte 67 Forskningsprosjektet Optimal design and routing of power lines; ecological, technical and economic perspectives (OPTIPOL) fikk finansiering fra Norges forskningsråd i 2008. Da Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN) ble etablert av Norges forskningsråd i 2009, var det naturlig at OPTIPOL sammen med andre forskningsprosjekter finansiert fra RENERGI-programmet, ble lagt inn i forskningssenteret. CEDREN har, ved siden av Norges forskningsråd, finansiell støtte fra brukerpartnere innen industri, forvaltning og forskni...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: NINA Temahefte, kraftledninger, hjortevilt, rein, elg, fugl, fuglekollisjoner, energi
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue