publication . Book . 2016

Landbasert vindkraft. Utfordringer for fugl, flaggermus og rein

Bevanger, Kjetil; May, Roel; Stokke, Bård;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 04 Nov 2016
  • Country: Norway
Abstract
Forskningsprosjektet Pre- and post-construction studies of conflicts between birds and wind turbines in coastal Norway (BirdWind) fikk finansiering fra Norges forskningsråd i 2007, og var det første norske prosjektet med ressurser og tverrfaglig kompetanse til å trenge dypere ned i problematikken fugl og vindkraft. Da Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN) ble etablert av Norges forskningsråd i 2009, var det naturlig at BirdWind sammen med andre forskningsprosjekter finansiert fra RENERGI-programmet, ble lagt inn i forskningssenteret. CEDREN har, ved siden av Norges forskningsråd, finansiell støtte fra brukerpartnere innen industri, forvalt...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: NINA Temahefte, vindkraft, energi, forvaltning, dyreliv, naturmangfold, sjøfugl, flaggermus, rein, fugl, vadere, spurvefugl, hønsefugl, rovfugl, aerodynamikk
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue