publication . Report . 2009

Effekter av kalking på vannkvalitet, dyreplankton, bunndyr, fisk og fritidsfiske i Buskerud 1997-2007

Johnsen, Stein Ivar; Dervo, Børre; Garnås, E.; Nilssen, Jens Petter; Tysse, Åsmund; Wærvågen, Svein Birger;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2009
  • Publisher: Norsk institutt for naturforskning
  • Country: Norway
Abstract
Johnsen, S.I., Dervo, B. K., Garnås, E., Nilssen, J. P., Tysse, Å. & Wærvågen, S. B. 2009. Effekter av kalking på vannkvalitet, dyreplankton, bunndyr, fisk og fritidsfiske i Buskerud 1997-2007. NINA Rapport 420. 43 s. + vedlegg. Hovedmålsetningen med denne rapporten har vært å vurdere effekten av kalkingsvirksomheten på fritidsfiske i Buskerud fylke, og sammenstilling og vurdering av data fra prøvefiske i 37 kalkede vann og undersøkelser av bunndyr og zooplankton som er gjennomført i perioden (1997-2007). Vannkvalitet: I de senere årene har mindre surhet i vannene redusert kalkbehovet. Både i 1997 og 2007 hadde over 90 % av vannene akseptabel vannkvalitet (pH > ...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Buskerud, NINA Rapport, vannkvalitet, zooplankton, bunndyr, fisk, fiske, evaluering, kalkingsaktivitet, water chemistry, benthos, fish, fishing, evaluation, liming, Bunndyr / Benthos, Dyreplankton / Zooplankton, Evaluering / Evaluation, Fisk / Fish, Fiske / Fish, Vannkvalitet / Water quality
Related Organizations
Communities
European Marine Science
Any information missing or wrong?Report an Issue