publication . Report . 2016

Veileder for utsetting av fisk for å ivareta genetisk variasjon og integritet

Karlsson, Sten; Bjøru, Bjørn; Holthe, Espen; Lo, Håvard; Ugedal, Ola;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 27 May 2016
  • Country: Norway
Abstract
Karlsson, S., Bjøru, B., Holthe, E., Lo, H. & Ugedal, O. 2016. Veileder for utsetting av fisk for å ivareta genetisk variasjon og integritet – NINA Rapport 1269. 25 s. Utsettinger av fisk gjøres i mange vann og vassdrag i Norge. Motivasjonen for å bedrive utsetting av fisk har forandret seg fra å ha vært rettet mot å øke mengden fisk utover naturlig produksjon til et økt fokus på å kompensere for skadelig menneskeskapt påvirkning og ivareta det biologiske mangfoldet. Utsetting av fisk kan potensielt gi mange positive effekter, og samtidig være med på å ta vare på det biologiske mangfoldet, men kan ved feil praksis også kunne føre til tap av ge-netisk variasjon o...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: NINA Rapport, fisk, laks, kultivering, veileder, stamfisk, Ryman-Laikre effekt, fish, atlantic salmon, stocking, stock enhancement, guidelines, broodfish, Ryman-Laikre effect
Related Organizations
Communities
European Marine Science
Any information missing or wrong?Report an Issue