publication . Report . 2012

Laksen i Numedalslågen. Evaluering av manøvreringsreglement

Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Forseth, Torbjørn; Kvingedal, Eli; Thorstad, Eva Bonsak; Larsen, Bjørn Mejdell; Hvidsten, Nils Arne; Fiske, Peder;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2012
  • Country: Norway
Abstract
I 2001 ble det gitt ny konsesjon for fortsatt regulering av Numedalslågen. Fornyet konsesjon medførte et nytt manøvreringsreglement, hvor hensynet til laks ble spesielt vektlagt. Som et ledd i å oppfylle konsesjonsvilkårene, fikk Norsk institutt for naturforskning (NINA) i 2003 et oppdrag fra Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) med følgende formål: • Gjennomføre undersøkelser innenfor de vannføringer som er fastsatt i manøvrerings-reglementet over laksens oppvandring til – og utvandring fra – vassdraget samt lak-sens overlevelse, som grunnlag for eventuelle endringer av reglementet etter 10 år. I dette arbeidet har hovedfokuset vært å avdekke om dagens regl...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Vestfold, Numedalen, Numedalslågen, fisk, laks, ørret, gullbust, sandkryper, etterundersøkelse, vassdragsregulering, fish, atlantic salmon, brown trout, dace, gudgeon, environmental impact study, hydropower regulation
Related Organizations
Communities
European Marine Science
Any information missing or wrong?Report an Issue