publication . Book . 2014

Laksebestandene i Tanavassdraget.Status og utvikling i verdens viktigste laksevassdrag

Falkegård, Morten;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jun 2014
  • Publisher: Norsk institutt for naturforskning
  • Country: Norway
Abstract
Tanken på å lage et infohefte om laksen i Tanavassdraget som kunne deles ut til alle innbyggerne i elvedalen dukket første gang opp for 3 år siden. Av ulike grunner ble heftet ikke realisert tidligere, men reforhandlingene av Tana-avtalen mellom Norge og Finland gjorde at nødvendigheten av et slikt hefte nå ble tydelig. Heftet oppsummerer forskningen og overvåkningen som danner kunnskapsgrunnlaget for forhandlingene. Det viktigste spørsmålet for forvaltningen nå er “hvor mange gytelaks er det i de ulike Tanabestandene i forhold til antallet gytelaks det burde være?” Hvis vi har for få gytelaks, så er bestandsstatus dårlig, hvis vi har mange nok så er status ok. ...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: NINA Temahefte
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue