Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Eastern Mediterranea...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Kıbrıs'ın Kuzeyinde Covid-19 Etkisi ve Dönüşen Medya Pratikleri

Authors: Usal, Raif;

Kıbrıs'ın Kuzeyinde Covid-19 Etkisi ve Dönüşen Medya Pratikleri

Abstract

ÖZ:2019’un sonlarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 pandemisi, tüm dünyayı etkilediği gibi, Kıbrıs’ın kuzeyini de tesiri altına almıştır. Tüm dünya aynı anda bu pandemiyi yaşarken medya her zaman olduğu gibi bilgiyi yayan, tartışan ve kamuoyu oluşturan bir mecra olarak ortaya çıkmıştır. Çalışma, Covid-19 pandemisinin etkisi ile Kıbrıs’ın kuzeyindeki medya pratiklerinin dönüşümü üzerine gerçekleştirilmiştir. Araştırma, kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen ve Covid-19 sürecinde Kıbrıs Türk medyasında aktif görev alan 8 gazeteci ile yapılan röportajlarla gerçekleştirilmiştir. Araştırma nitel bir çalışma olup içerik analizi kullanılarak analiz edilmiş ve temalar oluşturulmuştur. Bu çalışmada öne çıkan temalar kanaat önderi, bilgi kirliliği, yurttaş gazeteciliği, filtreleme, kamuoyu yaratma, altyapı yetersizliği, geleneksel ve dijital medya farkı ve izlenirlik oranı temalarıdır. Çalışma, ‘Covid-19 etkisi ile Kıbrıs'ın kuzeyindeki medya pratiklerinin dönüşümü nasıl gerçekleşmiştir?’ sorusuna medya insanlarının deneyimlerinden yola çıkarak cevap aramaktadır. Çalışma, medya insanlarının deneyimlerden yola çıkarak böylesi özel bir dönemde Kıbrıs Türk medya pratikleri betimlemeye çalışmaktadır. Çalışmanın sonucunda röportajlarda öne çıkan temalar genel olarak değerlendirilmiş ve medya okuryazarlığının önemi vurgulanmıştır. Anahtar Kelimeler: Covid-19 Etkisi, Kıbrıs Türk Medyası, Medya Pratikleri, Kuzey Kıbrıs, Pandemi, Yeni Medya. In the late 2019, the Covid-19 pandemic which emerged in Wuhan city of 2019 has also influenced the whole world as well as the North of Cyprus. In the same time, the entire world has occured as a media that emitting the pandemic, which emitted media information, discuss and form public opinion. The study was carried out on the conversion of the media practices North of Cyprus with the effect of Covid-19 pandemic. The research was performed interviews with 8 journalists who are selected in the Turkish Cypriot media selected using the sampling method. The research is analyzed and the themes were analyzed using ‘content analysis’ method. In this study, the themes leading to canaate leaders, information pollution, citizenship journalism, filtration, public creation, infrastructure, traditional and digital media difference and monitoring rate themes. This study is looking forward to the experiences of media people to search the answer of this question; ‘How has been the conversion of media practices in North of Cyprus during the Covid-19 effect?’. The study works to describe the practices of North Cyprus Turkish media in such a special period, such as the experiences of media people. The themes in the interviews are generally evaluated in the interviews on the importance of media literacy is emphasized. Keywords: Covid-19 Effect, Cyprus Turkish Media, Media Practices, North Cyprus, Pandemia, New Media İletişim ve Medya Çalışmaları - Yüksek Lisans Tezi. Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü. Tez (Yüksek Lisans) - Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2021. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan.

Keywords

Kıbrıs Türk Medyası, Kuzey Kıbrıs, Covid-19 Pandemi, 2020-, Covid-19 Etkisi, Pandemi, Medya Pratikleri, Yeni Medya, Covid 19-Pandemi-Koronavirüs-Etkileri-Medya-Basın Yayın-Kıbrıs (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1983-)

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
citations
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average
Related to Research communities
moresidebar

Do the share buttons not appear? Please make sure, any blocking addon is disabled, and then reload the page.