Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Conference object . 2006

KKTC’de Fosil Yak t Tüketimi ve Hibrid-Elektrik Araçlar

Cellatoğlu, Nemika; İlkan, Mustafa; Egelioğlu, Fuat;
Open Access
Turkish
Published: 01 Jan 2006
Publisher: KTEMO
Country: Cyprus
Abstract
Fosil yakıtların kullanılması ile açığa çıkan başta karbondioksit (CO2) ve diğer sera gazlarının çevreye verdiği zarar özellikle son 50 yılda, küresel ısınmanın etkilerinin hissedilir hale gelmesi ile iyice anlaşılmış ve bu yakıtların kullanımını azaltmak için tüm dünyada farklı önlemler alınmıştır. Bu önlemler ışığında, fosil yakıtlara alternatif olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verilmiş, , rüzgar ve güneş enerjisi, elektrik üretiminde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde elektrik üretiminden sonra, fosil yakıtların en çok tüketildiği ikinci alan toplu-şahsi taşıma araçlarıdır. KKTC’de toplu taşıma sektörü yeteri kadar gelişmiş değildir ve mevcut ihtiyacı karşılayamamaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak da kişiler özel araç sahibi olmayı ve bir yerden bir başka yere şahıslarına ait araçları ile gitmeyi tercih etmektedir. Şekil 1 1982-2007 yılları arasında KKTC’de her bin kişiye düşen araç sayısını göstermektedir[1] (sadece sedan araçlar).
Subjects

Fosil, Yakıt, Hibrit, Enerji

Related Organizations
moresidebar