publication . Master thesis . 2016

Studium vlastností cementových betonů při působení vysokých teplot

Žák, Michal;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
  • Country: Czech Republic
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na chování cementových betonů při působení vysokých teplot. V teoretické části byly popsány procesy, které probíhají v betonu při teplotním zatížení a vliv tohoto zatížení na mechanické a fyzikální vlastnosti betonu. Popsány byly doporučení pro zkoušení fyzikálních a mechanických vlastností podle RILEM TC. V experimentální části byly vyrobeny receptury s kamenivem moravská droba, s amfibolitickým kamenivem a s přídavkem polypropylenových vláken nebo celulózových vláken. U těchto receptur byl stanoven vliv vysokých teplot na objemovou hmotnost betonu, pevnost betonu v tlaku a tepelné deformace. Dále byl zkoušen vliv přídavku 2 kg/m3 po...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Požární odolnost, teplotní křivka, explosivní odprýskávání, polypropylenová vlákna, teplotní zatěžování. amfibolitické kamenivo, tepelná deformace., Fire resistance, temperature curve, explosive spalling, polypropylene fibers, thermal loading, amphibolite aggregate, thermal strain.
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue