publication . Master thesis . 2015

Detekce a rozpoznání registrační značky vozidla pro analýzu dopravy

Černá, Tereza;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
  • Country: Czech Republic
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vývojem systému pro detekci a rozpoznání registračních značek vozidel. Práce je rozdělena do tří základních částí: detekce registračních značek, nalezení pozic znaků, rozpoznání znaků. Pro účely práce byla pořízena nová datová sada, která obsahuje 2814 registračních značek pro účely trénování klasifikátorů a 2620 značek pro vyhodnocení úspěšnosti. Pro detekci registračních značek byl natrénován kaskádový klasifikátor, který dosahuje úspěšnosti až 97,8 %. Ve všech nalezených pozicích jsou vyhledány pozice znaků. Pokud nejsou nalezeny, pak daný výřez není registrační značkou. Úspěšnost detekce po nalezení všech pozic znaků ...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Detekce registračních značek vozidel, Optické rozpoznání znaků, Česká registrační značka vozidla, Kaskádový klasifikátor, Lineární klasifikátor SVM, MSER, Zpracování obrazu, Počítačové vidění, Licence plate detection, Optical Character Recognition, Czech Licence plate, Cascade classifier, Linear classifier SVM, Image Processing, Computer Vision
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue