Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Book . 2018

"Kisemberek" helytállása: tanítóképzés Baján a szerb megszálás alatt és nyomán 1918-1923

Donáth, Péter;
Open Access
Hungarian
Published: 01 Jan 2018
Publisher: Trezor Kiadó
Country: Hungary
Related Organizations
29 references, page 1 of 3

1149 Budapest, Egressy köz 6. Telefon/fax: 363-0276, e-mail: trezorkiado@t-online.hu

Felelős kiadó: Benczik Mónika 1 Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-, Közép- és Délkelet-

Európában a 19. és 20. században. Bp., 1998. 187-214., 265-284., 296-

303. 2 Ormos Mária: Padovától Trianonig 1918-1920. Bp., 1983. 3 Idézi: Juhász Nagy Sándor: A magyar októberi forradalom története. Bp.,

1945. 264-266. 4 Zeidler Miklós szerk.: Trianon. Bp., 2003.31-32.; Pomogáts Béla - Ádám

Magda - Cholnoky Győző szerk. (2000): Trianon. A magyar békeküldött-

ség tevékenysége 1920-ban. Bp., 2000. 234-235. Lásd ehhez: Ormos M.

1983. 73-74. 5 Zeidler Miklós, 2003. 38. és 46;.Herczegh Géza: A szarajevói merénylettől

1914-1945. In: Zeidler M. 2003. 725-726. 6 Ormos M. 1983. 84-93.; Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés. Bp.,

Bp., 2005. 76. és 79.; A. Sajti Enikő: Kényszerpályán. Magyarok Jugo-

Funded by
EC| COLLMOT
Project
COLLMOT
Complex structure and dynamics of collective motion
  • Funder: European Commission (EC)
  • Project Code: 227878
  • Funding stream: FP7 | SP2 | ERC
moresidebar