Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Book . 2011

Magányos harcosok

Bartha, Eszter;
Open Access
Hungarian
Published: 01 Jan 2011
Publisher: L'Harmattan; ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék
Country: Hungary
Related Organizations
304 references, page 1 of 31

7 Bundesarchiv, Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR, DY 30/IV/2.2.033, Institut für Meinungsforschung, 8 Januar 1976.

8 A szociológia és az állampárt viszonyáról lásd Laatz (1990).

10 Az 1950-es évek munkáspolitikájáról lásd Horváth (2004); Pittaway (2002). Pittaway (2010a) három eltérő munkásközösség (tatabányai bányászok, zalai olajmunkások és újpesti munkások) társadalomtörténetének összehasonlításával keresi a választ arra a kérdésre, hogyan alakul ki a rendszerrel szembeni tömeges munkáselégedetlenség, ami végül elvezet 1956-hoz, és miért fogyatkozik meg vészesen a kommunista rezsim legitimációja. Ezt a társadalomtörténeti vonalat viszi tovább a Horváth Sándor, Pethő László és Tóth Eszter Zsó-a szerkesztette Munkástörténet - munkásantropológia. A munkáskutatásban is megjelenik a társadalmi nemek vizsgálata: Fodor (2003); Tóth (2007). A né- met szakirodalomból kiemelem Christoph Kleßmann könyvét a munkások és a munkásállam viszonyáról (2007), valamint Peter Hübnernek a keletnémet állam munkáspolitikájáról írt kötetét (1995). A keletnémet munkásnőkről lásd: Ansorg (1999); Merkel (1990); Schüler (2001); Weil (2000); Rietzschel (1997); Harsch (2007).

11 A korszak munkásirodalmáról alapos áttekintést nyújt Heumos (2010).

12 A magyar baloldali alternatívák esélyeinek kritikai (újra)értékeléséhez lásd: Krausz-Márkus (szerk. 1995); Krausz (szerk. 1998); Szalai (1994), (2003);  oma (1995).

13 Az egyenlőtlenségek növekedését már néhány évvel a rendszerváltás után regisztrálták a kutatók (Andorka 1996; Kolosi-Sági 1996; Kolosi 2000; Szalai 2001, 2006). A mai helyzet átfogó elemzését lásd: Szalai (2009); Laki (2009); Ferge (2010).

Adam, Jan, 1995:  e Transition to a Market Economy in Hungary. EuropeAsia Studies, 6. sz.

Adam, Jan, 1999: Social Costs of Transformation to a Market Economy in Postsocialist Countries. London, Macmillan.

Amsden, Alice H. et al. (szerk.), 1994: Xe Market Meets its Match: Restructuring the Economies of Eastern Europe. Cambridge, Harvard University Press.

Andor László, 2010: Eltévedt éllovas: Siker és kudarc a rendszerváltó gazdaságpolitikában. Budapest, Napvilág Kiadó.

Funded by
EC| COLLMOT
Project
COLLMOT
Complex structure and dynamics of collective motion
  • Funder: European Commission (EC)
  • Project Code: 227878
  • Funding stream: FP7 | SP2 | ERC
moresidebar