Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Article . 2016

Tanult orvosok a középkori Magyar Királyságban

Szabó, Péter; Kelényi, Borbála;
Open Access
Hungarian
Published: 01 Jan 2016
Publisher: Debreceni Egyetemi Kiadó
Country: Hungary
Related Organizations
97 references, page 1 of 10

13 Historia diplomatica Friderici Secundi, sive Constitutiones, privilegia, mandata, instrumenta quae supersunt istius imperatoris et iliorum ejus. Accedunt epistolae Paparum et documenta varia, collegit, ad idem chartarum et codicum recensuit, juxta seriem annorum disposuit et notis illustravit AlHphuiolnlsea.rdBreholle,sauspiciis et sumptibus Honoré de Albertis de Luynes I-VII, Parisiis, 1852-1861, VII. 61., 285-287; W. H. Hain-H. Seppert, Die Medizinordnung FriedrichsEIuI,tin, 1957, 48-49; SchultheiEszmil,Tankönyv és curriculum a középkori orvosi fakultásokoOnr,vostörténeti Közlemé- nyek 147-148 (1994), 82-83.

14 Duin, Sutcliffe,i. m.,25.

15 Demkó, i. m.,107.

16 SchultheiEszmil,Traditio renovata. Tanulmányok a középkor és a reneszánsz orvostudományárólO,rvostörténeti Közlemények, Supplementum 21 (1997), 122.

17 SchultheisMz,edicina Magyarországon, i. m.8,7.

18 Kapronczay Károly,A hazai orvosképzés kezdeteiV,alóság 11 (2003), 13;SchultheisMz,edicina Magyarországon, i. m.,87.

19 Životopisný slovník předhusitské pražské univerzity, 1348-14s0ze9r,k. Josef Triška, Praha, 1981, 484. Leslie SD.omonkos, he History of the Sigismundean Foundation at the University of =OSbtuuddaium Generale. Studies ofered to Astrik Ladislas Gabriel, szerk. Leslie S. Domonkos, Robert J. Schneider, Notre Dame, 1967, 26.

20 Részletesen ld. az Adattárban.

21 Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár (a továbbiakban DL) 45°260.

22 KováchImre, Az orvostudomány története Magyarországon 1467-1867, Budapest, 2013, 33.

Funded by
EC| COLLMOT
Project
COLLMOT
Complex structure and dynamics of collective motion
  • Funder: European Commission (EC)
  • Project Code: 227878
  • Funding stream: FP7 | SP2 | ERC
moresidebar